februar 28, 2014

Årsmøte 2014

Norna-Salhus

Til medlemmene i IL Norna Salhus
Det kalles herved inn til Årsmøte

sted: Tertnes klubbhus 05.03. kl. 19.00
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 24.02.2014.
Sakene kan sendes til: Postboks 111, Ulset, 5873 Bergen. Eller post@norna-salhus.no Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges på www.norna-salhus.no Vel møtt!

Saksliste – Sakspapirer


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse