mars 8, 2014

Årsmøte i Norna-Salhus er avholdt

Norna-Salhus

Onsdag 5. mars avholdt Norna-Salhus sitt årsmøte i lokaler i Tertnes ILs Klubbhus på Tertnes, med godt fremmøte.Etter at innkalling og dagsorden var godkjent, ble Tom Jensen valgt til dirigent, og Ida Marie Hjelmeland til referent. 

Oddvar Mork fikk så presentere lagets nye hjemmeside med underliggende sider for Nornalekene, Framolekene og Åsaneløpet m.m. Den gamle hjemmesiden har ikke vært i funksjon på lenge. Et godt arbeid med de nye sidene er utført av Oddvar Mork og Kristian Jarnung.

Etter presentasjonen fortsatte man på dagsorden med Årsberetning, regnskap o.s.v.

Årsberetningen viste stor aktivitet, gode resultater på alle nivå, og i alt 40 stevnedager i 2013.

Det drives godt på alle nivå, men som alltid kan mye gjøres bedre. Man må aldri bli helt fornøyd, og legge seg litt bakpå. Da har man tapt.

Ny strategiplan må på plass i 2014.

Norna-Salhus har gått med til dels store underskudd de siste seks årene. Likevel har laget en rimelig grei egenkapital. Det er blitt gjort store kostnadskutt på flere områder, og man har i 2014 fått et budsjett i balanse. Med god økonomisk disiplin og hardt arbeid, kan underskudd snues til overskudd.

Det kom på plass et godt styre og gode utvalg, og styre og utvalgssammensetningen vitner nå om det man hadde i klubbens best år. Det virker som entusiasmen er til bake med berettiget tro på en god fremtid for Norna-Salhus.

FØLGENDE BLE VALGT TIL NORNA-SALHUS’s STYRE OG UTVALG 2014:

HOVEDSTYRE BOSTED:

LEDER: Kjell M. Ebbesvik Salhus

NESTLEDER: Ida Marie Hjelmeland Tertnes

MEDLEM –SPORTSLIG LEDER: Arne Tømmernes Fyllingsdalen

MEDLEM – LEDER AV BU: Stein Samnøy Morvik

MEDLEM – LEDER ARRANGEMENT: Oddvar Mork Eidsvåg

MEDLEM: Håkon Aarø Salhus

 

SPORTSLIG UTVALG: BOSTED:

LEDER: Arne Tømmernes Fyllingsdalen

MEDLEM: Robert Ingvaldsen Fyllingsdalen

MEDLEM: Jonathan V. Byrkjenes Bergen sentrum

MEDLEM: Jan H. Hordvik Oslo/Hordvik

VARAMEDLEM: Ketill Hanstveit Natland

OPPMANN: Sylvi Ebbesvik Salhus

 

BARN OG UNGDOM: BOSTED:

LEDER: Stein Samnøy Morvik

MEDLEM: Cidi Nzita Sandviken

MEDLEM: Anita Lekva Frekhaug Holsenøy

MEDLEM: Andreas Tvedt Rolland

OPPMANN: Sylvi Ebbesvik Salhus

ARRANGEMENT: BOSTED:

LEDER: Oddvar Mork Eidsvåg

MEDLEM: Dag Kjøsnes Flaktveit

MEDLEM: Kjell M. Ebbesvik Salhus

DET SETTES NED EGNE KOMITEER FOR DE STØRRE ARRANGEMENTENE.


av

Kjell M. Ebbesvik


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse