april 23, 2014

Klubbmail

Norna-Salhus

Vi holder på i disse dager/uker å rydde i medlemsregisteret og Oddvar Mork har gjort en veldig god innsats så langt. Men det er mye jobb og vi trenger hjelp fra dere for å unngå å bli overarbeidet. På den måten får vi tid til å gjøre andre ting. Din oppgave blir å oppdatere all info inne på Min Idrett. Rett e-postadresse er viktig for å kunne motta viktig informasjon fra klubben.

Alle som er medlem eller har barn som er medlem skal være på e-postlisten. Invitasjoner til stevner, handlekvelder, diverse fester/heder, informasjon om fellesreise til stevner utenbys, dugnader, kontingent osv. vil bli sendt på klubbmailen. Ved å samle alle i en e-postliste sikrer vi at alle får informajonen og unngår dobbelsendinger eller enda flere mailer i omløp ved at folk svarer til alle. Les siste klubbmail her.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse