november 18, 2014

RES.LISTE HOPP U.T. 17.11.14

Norna-Salhus

Da har Norna-Salhus holdt sitt første stevne som inngår i 2015 sesongen.

Rekrutteringsstevne i Åstvedthallen mandag 17.d.m. som samlet vel 40 rekrutter.
De fleste nykommere i lokal avdeling i Åstvedthallen.
Mange spretne unge lovende. Et hyggelig arrangement.
Stevnerapport med funk.liste og resultatliste følger vedlagt.
Takk til alle som bidro, og spesielt de unge trenerne Simen, Leo, og Mona.

RES.LISTE HOPP U.T. 17.11.14


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse