mars 3, 2015

Norna-Salhus har holdt årsmøte 2015

Norna-Salhus

Tirsdag 3. mars avholdt Norna-Salhus sitt årsmøte i Tertenes IL’s lokaler på Tertnes. Fremmøte kunne vært bedre, men møte ble meget godt.

Årsberetningen konkluderte med et godt sportslig år. En snuoperasjon på det økonomiske der et stort underskudd i 2013 var snudd til pluss i 2014. Klubben har nå flere utøvere på godt internasjonalt nivå. Yeimer Lopez Garcia (800m 1,43,71) Erik Tysse (Kappgang) og junioren Sven Martin Skagestad (med bronse fra Junior-VM og 65,66 med 1,75 kg diskosen i 2014). Ungdoms-NM og Junior-NM viser at vi er blant de aller fremste i Norsk Friidrett blant barn og unge. Seriene viste også sterke resultater.

Klubben har store og tunge arrangementer i Framolekene, Nornalekene, Åsanløpet og nå den nye Løpskarusellen som allerede er en suksess med over 450 utdelte startnr.

Regnskapet viste god økonomisk styring, og et stort underskudd var snudd til overskudd i 2014.
Et budsjett som går i balanse ble lagt frem med økte inntekter, utgifter, og økt satsning.
Norna-Salhus har en styringsmodell med hovedstyre, Sportslig utvalg, Barne og ungdomsutvalg, og et arrangementsutvalg. Alle postene var besatt, og mye tyder på at klubben har fått på plass et godt styre og gode utvalg i neste periode.
Optimismen og entusiasmen er stigende, så dette kan bare gå en vei.

Kjell Ebbesvik.

NORNA-SALHUS – STYRE OG UTVALG 2015:
HOVEDSTYRE:
LEDER: Kjell M. Ebbesvik
NESTLEDER: Silje Toftegård
MEDLEM – SPORT: Jonathan V. Byrkjenes
MEDLEM – BU: Stein Samnøy
MEDLEM – ARRANGEMENT: Oddvar Mork
MEDLEM: Håkon Aarø

SPORTSLIG UTVALG:
LEDER: Jonathan V. Byrkjenes
MEDLEM: Arne Tømmernes
MEDLEM: Robert Ingvaldsen
MEDLEM: Jan H. Hordvik
VARAMEDLEM: Ketill Hanstveit
OPPMANN: Anita Lekva

BARN OG UNGDOM:
LEDER: Stein Samnøy
MEDLEM: Cidi Nzita
MEDLEM: Andreas Tvedt
MEDLEM: Kristin Opheim
VARAMEDLEM: Lilly Ekroll
OPPMANN: Anita Lekva

ARRANGEMENT:
LEDER: Oddvar Mork
MEDLEM: Kjell M. Ebbesvik
MEDLEM: Sverre Tvedt
MEDLEM: Kristian Jarnung
MEDLEM: Elisabeth Ingvaldsen
VARAMEDLEM: Sølvi Iversen


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse