mars 4, 2015

Cidi Nzita valgt inn i styret i norsk friidretts ungdomskomité

Norna-Salhus

Cidi-UmgdomstingetNorsk friidretts ungdomskomité er friidrettsforbundets komite for ungdom i alderen 13-25 år.
I denne komiteen er vår egen Cidin Nzita nå valgt inn i styret. Se for øvrig NFIF’s hjemmeside.
Meget hyggelig. Vi opplever nå at flere av våre unge viser interesse for tillitsverv og trenerjobb.
Flere av våre unge sitter nå i styre og utvalg i vår egen klubb etter årsmøte sist tirsdag, og en rekke
unge har trenerjobb i Norna-Salhus.

Kjell M. Ebbesvik

Cidi

Cidi2


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse