november 22, 2015

NORNA-SALHUS STILLTE OPP FOR MASFJORDEN

Kjell M. Ebbesvik

For en god stund siden kom det en henvendelse fra lederen for idretts skolen i Masfjorden. De ville så gjerne ha friidrettsdag i Leikvanghallen for de 30 barna som er med på idrettsskolen der inne i Masfjorden. En liten Kommune med spredt bebyggelse. Fantastisk. 30 barn ville forsøke noe annet enn ballspill. Da kan jo ikke vi som friidrettsinteresserte si nei til å hjelpe.

Norna-Salhus stilte med opplegg, personell, utstyr, medaljer og T-Shirts. Barna, foreldrene og de tre som driver idrettsskolen fikk en fin lørdag i Leikvanghallen. Vi tror barna reiste hjem med en god opplevelse i bagasjen. Da var målet nådd.

Hekk, 60m, høyde, lengde og kule ble gjennomført av samtlige.

En stor takk til de fra egne rekker som tok seg tid nok en gang:

Johan Holstad (Gular) Starter – Cidi Nzita, (Start ordner og instruktør i start fra blokker m.m.) – Leif Hitland (Leder av, og instruktør i høyde) Oddvar Mork (Dommer og instruktør i høyde) Guri og Mari Aarø (Dommere og instruktører i høyde – stativ 2) Jonathan V. Byrkjenes (Tidtager) Lengde og Kule arrangerte de selv, etter en kort gjennomgang med funksjonærene i regler og utførelse. Så var det noen i kulissene som laget opplegget, ledet tidtakingen, og sørget for at det hele tuslet og gikk som det skulle.

Nå har de fått idrettsanlegg i Matre i Masfjorden. Så er det å håpe at dette var starten på en liten avdeling som vil drive med friidrett i nevnte område. Litt drahjelp i starten, og friidrettsfamilien har vokst litt til.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse