mars 28, 2016

ÅSMUND AAS ANDERSSON I KRETSSTYRE

Norna-Salhus
DSC02080
Åsmund Aas Andersson – Styremedlem i Kretsstyret og Ungdomsrepresentant.

Tekst: Kjell M. Ebbesvik

For rundt fjorten dager siden avholdt Hordaland Friidrettskrets sitt årlige ting i Strandebarm. Flere og flere klubber løper fra sitt felles ansvar, og unnlater å sende representanter.

Fortsetter det slik har vi snart hverken ting eller Kretsstyre og viktige utvalg. Foruten selve tinge hadde både Gisle Ellingsen og Antidoping Norge, Avd. Bergen – viktige ting å dele med de interesserte, lørdag. Meget gode tema fremlagt på en proff. måte av begge. En skam at så få møtte.

Kun tolv klubber var representert på tinget, der Norna-Salhus møtte med Silje Toftegård (Nornas leder), Jonathan Varela Byrkjenes (Sportslig leder) og Kjell M. Ebbesvik.

Også i Kretsens styre og utvalg er Norna-Salhus representert med følgende:

  • Åsmund Aas Andersson – Styremedlem i Kretsstyret og Ungdomsrepresentant. NY
  • Stein Alver – Dommerutvalget. Gjenvalgt.
  • Stein Samnøy – Anleggsutvalget. NY
  • Kjell M. Ebbesvik – Gjenvalgt som leder av valgkomiteen.

Meget hyggelig at Norna-Salhus har personer som påtar seg verv også i Krets og forbundssammenheng.

Ser vi i tillegg på de som nå er valgt i klubbens eget styre og i utvalgene, vil man finne mange unge som er med å ta administrasjon og ansvar for fremtiden videre.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse