mars 29, 2016

I.L. NORNA-SALHUS

Norna-Salhus

Norna Salhus er en ledende friidrettsklubb i Bergen. Klubben har også en
sterk posisjon i Norsk friidrett på nasjonalt nivå. Utøvere fra Norna Salhus
har hentet hjem mange medaljer fra norske mesterskap, og har flere sterke
plasseringer og medaljer i internasjonale mesterskap.
Klubben har klubbhus sentralt ved Åstveit stadion hvor også treningen for
barn og unge foregår sommerstid

Norna Salhus er en klubb som kan tilby aktivitet til
alle alderstrinn og nivå, fra rekrutt til internasjonalt
nivå. Vi har kompetanse innen alle disipliner.
Hopp, kast, sprint/hekk, og distanse.
Med utøvere på høyt internasjonalt nivå har vi
også trenere med kompetanse på samme nivå.
Denne kompetansen benyttes også til å utvikle nye
talenter


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse