desember 20, 2016

Forandring i torsdagstrening for utøvere født 2007-2003, fra januar 2017

Norna-Salhus

Grunnet kraftig øke i deltagelsen på torsdagstreningen, vil vi fra nyttår dele denne gruppen i to for å kunne gi best mulig kvalitet til utøverne som er på trening.

Utøvere født i 2007 og 2006, samt deler av 2005- års klassen vil ha trening 17.00-18.30. På denne treningen skal vi prøve å få variasjon innen de ulike øvelsene i friidrett, samt ha en del grunntrening.

Utøvere født i 2004 og 2003, samt noen i 2005-års klassen, vil ha trening 18.15-20.15. Da disse treningene er noe overlappende, skal utøverne i denne gruppe begynne med egen oppvarming (jogging) når de kommer på trening. Vi vil ellers med denne gruppen prøve å tilpasse øvelsene litt mer etter utøvernes ønsker (og hva vi som trenere mener de passer best til), samt ha en god del grunntrening (styrke, spenst, utholdenhet).

2005 klassen deles av praktiske årsaker. Individuell beskjed sendes ut til aktuelle utøvere.

Vi vil i all hovedsak trene i Leikvanghallen, og benytte de ulike fasilitetene som er der for løp, hopp og kast, men det vil bli noen unntak. Disse gangene vil informeres om på facebook-siden til gruppen «Norna Salhus rekrutt – 13 år». Det vil være på denne siden det meste av informasjon sendes ut. Er det noen som av ulike grunner ønsker informasjon tilsendt på andre måter, må det informeres om.

Denne informasjonen sendes ut til foresatte av utøvere som er registrert på torsdagstreningen i høst. Hvis utøveren/ne av ulike årsaker ikke ønsker å fortsette på torsdagstreningene, setter jeg pris på tilbakemelding ang. dette, da videre planlegging av treningene avhenger noe av deltagelsen. Ønsker også tilbakemelding hvis utøveren/ne kommer i perioder (eks. frem til fotballen starter opp igjen). Håper selvfølgelig at flest mulig trives og ønsker å fortsette.

Er det spørsmål/ kommentarer knyttet til det kommende opplegget, kan det rettes til Solveig Fredriksen på:
Mail: solen92(a)hotmail.no
Mobil: 92659323 (foretrekker melding)


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse