desember 21, 2016

Samarbeidsavtale Eidsvåg IL – IL Norna-Salhus

Norna-Salhus

På vegne av IL Norna-Salhus har jeg gleden av å kunne meddele at Eidsvåg IL og IL Norna-Salhus har inngått samarbeidsavtale med virkning 20.12.2016. Vi har hatt treningssamarbeid gjennom året, og det er gledelig med formalisering av dette samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal legge til rette for trener- og lederutvikling i begge klubber, blant annet gjennom trenersamarbeid. Samarbeidsavtalen skal også legge til rette for talentutvikling.

Rent praktisk vil avtalen bety at idrettslaget Norna-Salhus blir overbygningsklubb for Eidsvåg IL. Det innebærer blant annet følgende: I junior- og seniorstevner deltar utøverne i alderen 15-19 år fra Eidsvåg IL for IL Norna-Salhus. I gutte- og jentestevner deltar utøvere fra Eidsvåg IL for Eidsvåg IL.

Eidsvåg IL er en tradisjonsrik klubb som gledelig har kommet godt i gang med friidrettsaktivitet igjen. Vi har nær geografisk tilknytning, og vi ser frem til et godt samarbeid.

Sportslig leder
Jonathan V.Byrkjenes


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse

august 31, 2021