desember 21, 2016

Samarbeidsavtale Eidsvåg IL – IL Norna-Salhus

Norna-Salhus

På vegne av IL Norna-Salhus har jeg gleden av å kunne meddele at Eidsvåg IL og IL Norna-Salhus har inngått samarbeidsavtale med virkning 20.12.2016. Vi har hatt treningssamarbeid gjennom året, og det er gledelig med formalisering av dette samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal legge til rette for trener- og lederutvikling i begge klubber, blant annet gjennom trenersamarbeid. Samarbeidsavtalen skal også legge til rette for talentutvikling.

Rent praktisk vil avtalen bety at idrettslaget Norna-Salhus blir overbygningsklubb for Eidsvåg IL. Det innebærer blant annet følgende: I junior- og seniorstevner deltar utøverne i alderen 15-19 år fra Eidsvåg IL for IL Norna-Salhus. I gutte- og jentestevner deltar utøvere fra Eidsvåg IL for Eidsvåg IL.

Eidsvåg IL er en tradisjonsrik klubb som gledelig har kommet godt i gang med friidrettsaktivitet igjen. Vi har nær geografisk tilknytning, og vi ser frem til et godt samarbeid.

Sportslig leder
Jonathan V.Byrkjenes


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse