april 22, 2017

NORNABAKKEN I BJØRNDALEN

Kjell M. Ebbesvik

Idrettslaget Norna-Salhus har sin historie tilbake fra 14.10.1935. Den gang hadde klubben flere idretter på programmet. Først på slutten av 1980-tallet ble Norna-Salhus en ren friidrettsklubb, etter at fotballgruppen gikk ut og stiftet Bergen Nord sammen med Hordvik IL.


Tekst: Kjell Magne Ebbesvik


På Tellevikfjellet bygget klubben sin egen hoppbakke. Nå har flere gjort en stor dugnadsinnsats, for å ta vare på det gamle som har kulturhistorisk verdi.
Det startet med at Eivind Topp klippet unnarennet rent for einer, busker og kratt. Så laget brødrene Sjur og Knut Eikanger et flott skilt med pil, ved hovdestien, som viser vei mot bakken. Johannes Sætre klippet brake og ryddet ny sti fra hovedstien og frem til Nornabakken. Det kommer nå også opp et skilt på selve hoppet, om bakkens historie.

For å finne frem til Nornabakken må man først gå til der den gamle hytten stod, og så videre noen hundre meter i retning Remmaskaret eller Høgstefjellet.
Salhusfjellet, Tellevikfjellet, Høgstefjellet, og områdene rundt, med den gamle postveien – Trondheimsveien og Veten, er jo fantastiske turområder, for de som ikke har oppdaget det. Her løp vi mye, vi som drev med langdistanseløping i «gamle dager». Her kunne man løpe i timer på stier. Det var den gang man turte å bli våt, skitten og trøtt etter trening. Det var før pulsklokkenes tid, laktatmåling, terskel, og mye annet som man bruker og er opptatt av i dag. Men går det fortere av den grunn ? Nei det går mye saktere for de fleste.

HER ER HISTORIEN OM NORNABAKKEN I BJØRNDALEN
Nornabakken i lille Bjørndalen ble bygget i 1939/40, med Andreas Reigstad som initiativtaker og pådriver. Bakken ble mest brukt til illegale konkurranser i krigsårene 1940/45. Spesielt i sesongen 1940/41 var det stor aktivitet på grunn av gode snøforhold. Bakken har ikke vært i bruk etter 1948.

Bakkerekorden har Birger Raknes, Norna-Salhus med 33,5m. Ellers har Norna-Salhus guttene Andreas Reigstad, Birger Martinussen og Sigvald Tellevik alle hoppet over 30m.
Info. Hentet fra Norna boken av 1960 og fra Sigvald Tellevik.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse