april 22, 2017

Sesongens siste ungdomssamling ble avviklet lørdag i Leikvanghallen.

Norna-Salhus

Lørdag 22 april ble sesongens siste treningssamling for ungdommene i Norna Salhus avviklet i Leikvanghallen. Totalt fire samlinger har vært arrangert gjennom vinteren/våren, med mål om å legge til rette for allsidig friidrettsaktivitet, styrket klubbfølelse og sosialt samhold. Utøvere på samlingene har kommet fra forskjellige treningsgrupper med ulikt satsingsområde, men med en felles glede for friidrett og allsidig idrettsaktivitet.


Tekst & foto: Åsmund Aas Andersson


Den avsluttende samlingen bød på et variert og spennende program. Oppvarming ute ble etterfulgt av løpsdrill og stigninglsøp, deretter rullerte man på stasjoner med ulikt treningsinnhold. Frode Bergheim hadde sprinttrening fra blokk, Solveig Fredriksen spenst i trapper, mens Åsmund Aas Andersson kjørte løpsintervaller. Den fjerde samlingen ble avsluttet med god, gammeldags sirkeltrening samt uttøyning.

Etter endt trening ble det felles bespisning i kantinen med påfølgende sosiale aktiviteter. I den forbindelse rettes det en stor takk til alle foreldre som har sørget for servering av mat og drikke under samlingene.

 

Vi ser nå fram til en meget spennende friidrettsesong!

 

Sportslig hilsen Frode, Solveig og Åsmund.

 

Etter ønske fra utøvere, trenere og foresatte inviterer vi fra januar måned til jevnlige treningssamlinger for utøvere født i 2003, 2004 og 2005 i IL Norna Salhus. Samlingene finner sted i og ved Leikvanghallen.

Vi er glad for endelig å kunne tilby et samlet opplegg for utøvere i målgruppen, uavhengig av treningsgruppe og satsingsområde. Gjennom fellessamlinger legger vi til rette for allsidig friidrettsaktivitet, styrket klubbfølelse og sosialt samhold.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse