desember 17, 2019

5 nye forbundsdommere

Norna-Salhus

Hordaland Friidrettskrets har arrangert forbundsdommerkurs på Idrettens Hus, Brann stadion hvor vi var representert med 5 deltakere. 3 fra Norna-Salhus og 2 fra samarbeidsklubb Fil Aks-77.

Fra v: Jonathan Byrkjenes (Norna-Salhus), Sofie Olsholt (Norna-Salhus), Aleksander Meyer (Norna-Salhus), Eirik Lønne (kursholder, HFIK), Jarle Sæbø (Fil Aks-77) og Robert Skar (Fil Aks-77). Foto: Odd Lahn-Johannessen (HFIK).

En forbundsdommer kan ha mulige oppgaver som øvelsesleder, overdommer, stevneleder, jurymedlem og teknisk delegat.

IL Norna-Salhus gratulerer alle kursdeltakere med bestått prøve.

NB: Hordaland Friidrettskrets planlegger nytt forbundsdommerkurs i 2020.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse