mars 12, 2020

Alle fellestreninger og konkurranser i regi av klubben avlyses!

Norna-Salhus

Oppdatert 12.mars 2020. Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har I.L. Norna-Salhus besluttet at all fellestrening, konkurranser og møtevirksomhet blir avlyst. Vi følger nøye med på utviklingen og kan komme med ytterlig informasjon og tiltak som kan bli iverksatt på kort varsel..


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse