mars 17, 2020

Viktig informasjon til våre medlemmer

Norna-Salhus

Til alle medlemmer i IL-Norna-Salhus

Vi står ovenfor en fortvilende situasjon for alle. Både for utøvere, trenere og ledere. De siste ukenes utvikling av Korona-viruset har vært en spesiell situasjon som vi ikke har vært utsatt for tidligere. Vi har som informert tidligere måtte avlyse alle fellestreninger for våre utøvere, og anleggene rundt om i kretsen, og ellers i landet er stengt. Treningsstudioet vi disponerer i Alvøen er også stengt, og vil bli vasket ned. Alle tiltak vi gjør skal være med på å redusere en eventuell smittespredning.
Vi vet at dette byr på utfordringer for mange av våre utøvere, men vi oppfordrer dere til å finne gode løsninger og å være i dialog med trener. Trenere og ledere er tilgjengelig på mail eller telefon. For de av dere som ønsker et alternativt treningsprogram ta kontakt med din/dine trenere.

Organiserte treninger og konkurranser forbudt

Per dags dato har vi avlyst løpskarusellen løp 3 (19.mars). Vi er i tett dialog med krets i forhold til våre andre store arrangementer som skulle vært gjennomført i løpet av våren. Foreløpig har vi ikke valgt å avlyse Åsaneløpet og Framolekene, men ser på muligheter å få flyttet noe til høsten om de ikke lar seg gjennomføre. Vi vet foreløpig lite om konsekvensene klubben og idretten generelt står ovenfor, men vi jobber kontinuerlig med saken.

Foreløpig vil klubben sin daglige drift opprettholdes. Vi følger nøye med på utviklingen, og de retningslinjer vi får gjennom NIF, Krets og myndigheter, og kommer med ny oppdatering når vi vet mer.

Følg med på NIF for å holde deg oppdatert.

Minner også om at det er styrets meldinger som er gjeldene om tiltak som gjøres i klubben, og om/når vi er tilbake i vanlig aktivitet.

Er det noe dere lurer på, ta kontakt med:

Tom Jensen
Daglig leder
tom@norna-salhus.no

Jonathan Byrkjenes
Sportslig leder
jonathan.byrkjenes@norna-salhus.no

Eller undertegnede.

Med vennlig hilsen

Anette Frøyset
Styreleder IL Norna-Salhus
anette@norna-salhus.no


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse