mai 22, 2020

Påmelding åpnet Norna & Norna young

Jonathan V. Byrkjenes

IL Norna-Salhus åpner med dette påmelding for stevner i stevneserien Norna young og Norna. Vi åpner for påmelding for arrangement frem til 15.juni. Vi forbeholder oss retten til å begrense deltakelse.

Øvelsesutvalg og stevneoversikt:
Klikk her for oversikt Norna 1-2-3 og Norna young 2-3-4

Påmelding:
Påmelding via mail: jonathan.byrkjenes@norna-salhus.no. Påmelding må inneholde personalia, aktuell konkurranse, klubb og øvelse for å bli behandlet. Det er begrenset plass. Prinsipp er førstemann til møllen. Påmelding er først godkjent når man mottar bekreftelse via mail. Det er ingen etteranmelding.

Avkryssing:
Ingen avkryssing da din deltakelse er bekreftet. Dersom du blir forhindret fra å delta må du gi beskjed til oppført mailadresse omgående.

Retningslinjer for konkurranse:
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer for konkurranse. Vi ber om at alle setter seg inn i de på forhånd.
Klikk her for retningslinjer for konkurranse

Premiering:
Det er ingen premiering.

Startnummer:
Vi bruker ikke startnummer.

Publikum:
Per dags dato er våre arrangement stengt for publikum. Det gjelder også tribuneanlegg. Klubber kan på vegne av trenere søke akkreditering til oppgitt mailadresse. Det er svært få plasser og vi prioriterer deltakere.

Resultatservice:
Resultatene blir opplest på stadion og lagt ut i etterkant av konkurransen på: www.norna-salhus.no

Tidsskjema / startlister: 
Tidsskjema og startlister blir lagt ut etter påmeldingsfrist har utløpt for hvert enkelt stevne. Det finner man på:
www.norna-salhus.no

Startkontingent:
Kr. 100,-

Alle henvendelser til stevneleder: jonathan.byrkjenes@norna-salhus.no


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse