januar 2, 2021

Nornalekene 2021

Norna-Salhus

All praktisk info om stevnet blir lagt ut 07.01.

Slik reglene er i dag , kan vi bare arrangere med 50 stk i hver kohort.(inklusiv trenere/ledere).

Det vil ikke bli mulighet til å være publikum. 

Det gjør at vi må redusere antall øvelser og deltakere


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse