november 4, 2021

Kontingent 2021

Norna-Salhus

Kontingenten for sesongen 2021 er sendt ut. Grunnen til at det ikke er blitt sendt ut før nå er koronasituasjonen. Nå er vi tilbake til normalen forhåpentligvis, men klubben og de ulike treningsgruppene har vært flinke til å gjennomføre fellestreninger og konkurranser. Derfor må alle som har vært aktive utøvere i 2021 betale medlemskontingent.


STIKKORD


Andre innlegg som kan være av interesse