Medlemsfordeler og -forpliktelser

Betalt medlems- og treningsavgift gir medlemskap i IL Norna-Salhus:

Aktiv medlem 0-9 år Kr. 1200,-

Aktiv meldem 10-14 år Kr. 1800,- 

Aktiv medlem 15+ år Kr. 2000,-

Treningsavgift Kr. 0,- 

Støttemedlem: Kr. 300,-

Betalende medlemmer har rett til å stille på årsmøtet.  Som medlem i IL Norna-Salhus godtar du følgende fordeler og forpliktelser:

 • IL Norna-Salhus vil tilrettelegge for klubbens utøvere: 
 • Organiserer treningsgrupper med kompetente trenere og støtteapparat. 
 • Sørge for hensiktsmessige treningsfasiliteter. 
 • Sørge for felles samlinger og treningsleirer ut fra utøvers nivå, med mål om god trening, oppfølging og/eller lagbygging. 
 • Utgifter forbundet med mesterskap dekkes av klubben.Startkontingenter for banestevner dekkes av klubben. Startkontingenter for andre arrangementer avtales med idrettslig leder.  
 • Konkurransetøy ved deltakelse i mesterskap. 
 • Organiserer sosiale aktiviteter. 
 • Nornas medlemmer har 30 % rabatt på Klubb-tøy hos Spor1 Åsane storsenter.   
 • Egenandeler forbundet med NFIFs rekrutterings grupper og internasjonale mesterskap. 
 • Medaljer i NM eller plassering/medaljer i internasjonale mesterskap utløser bonus.

Utøverens forpliktelser:

 • Levere 20 dugnadstimer omkring Nornas arrangement. 
 • Bruker Norna-tøy på konkurranser.
 • Profilerer klubben
 • Etterfølgelse av idrettens regelverk. 
 • Utøver forplikter seg til å ha lisens, enten ordinær eller utvidet. 
 • Følge idrettens antidopingreglement.