Årsmøtet i Norna-Salhus er avholdt 

 22/03.2023 | Kjell M. Ebbesvik

Tirsdag 21. mars avholdt Norna-Salhus sitt årsmøte i sine nye lokaler i Salhushallen. Årsberetningen fortalte om et godt og aktivt år for Norna-Salhus, der man bl.a. har avholdt rund 40 større eller mindre friidrettsstevner, på bane, innendørs eller langs landeveien.

Norna-Salhus er flyttet inn i nye lokaler i Salhushallen der man har kontorer, konferanserom med kjøkken, storskjerm o.a. Store lagerlokaler i nytt tilbygg. Oppgraderingen av det hele kom på ca. 11 mill. – betalt av Trond Mohn.


Åtte nye aktive kom til Norna-Salhus før 2023 sesongen, der flere av disse kan kvalifisere seg til internasjonale mesterskap. En meldte seg ut av klubben. Rekrutteringen er igjen stigende.

Sportslig hever klubben seg gradvis med flere utøvere på internasjonalt nivå, en rekke utøvere på godt nasjonalt nivå, og en stor ungdomsavdeling fylt av talentfull ungdom. Der kommer mange fra vår gode samarbeidsklubb AKS-77. Norna-Salhus er fortsatt blant de fremste klubbene i Norsk Friidrett.


Med større aktivitet, utøvere i utvikling, og nye utøvere på høyt nivå øker også kostnadene. Godkjent budsjett gikk fra rundt 3,5 mill. til 4 mill. Merutgiftene er allerede ivaretatt gjennom en ny sponsoravtale på kr. 500.000.- årlig de neste fem årene. Klubben står for flere tunge arrangement som Sparebanken Vest Nornalekene i Leikvanghallen, Framolekene på Fana Stadion, Sparebankene Vest Åsaneløpet og Sparebanken Vests Løpskarusell. I tillegg kan man vel si at Norna-Salhus er motoren i Trond Mohn Games.


Man kuttet utvalgene Sportslig utvalg og Barne- og ungdomsutvalget. Gode ledere av begge områdene knytter til seg «konsulenter» og hjelpere etter behov.


Et godt styre kom på plass:

Stein Samnøy (Leder)

Olav Kåre Karlsen – Nestleder)

Jonathan Varela Byrkjenes (Sportslig leder)

Inga Lill Olson Trædal (BU-leder)

Kristian Jarnung (Leder arr,utvaget)

Anders Vik (Styremedlem)

Mette Melsås (Varamedlem)

Kjell M. Ebbesvik (Varamedlem og Sponsorsalg)

Regnskapet føres av profesjonell regnskapsfører, og revideres av autorisert firma.